Gemeente Utrecht kiest Swigle voor de bouw van Vleermuiskasten.nl

Een consortium van Nederlandse Gemeenten, vleermuisonderzoekers, adviesbureaus en de Zoogdiervereniging heeft het initiatief genomen een website te ontwikkelen om gegevens te verzamelen van vleermuizen in “vleermuiskasten”. Swigle is verantwoordelijk voor de bouwfase. Na de realisatie zal de Zoogdiervereniging het technisch beheer op zich nemen.

Sinds enkele jaren wordt door een groeiende groep personen in Nederland gebruik gemaakt van vleermuiskasten. Dit gebeurt voor verschillende doeleinden: bescherming, onderzoek en compensatie in het kader van de Flora- en faunawet. De bedoeling van Vleermuiskasten.nl is deze belanghebbenden samen te brengen en gezamenlijk tot antwoorden te komen op de vele vragen die er rond vleermuiskasten bestaan. Doordat er tot op heden weinig communicatie en samenwerking was tussen verschillende waarnemers, zijn er verschillende werkmethodes ontstaan. Vleermuiskasten.nl moet communicatie en werkmethodes stroomlijnen.

De website van Vleermuiskasten bestaat uit vier onderdelen: de database, informatieve pagina’s, het forum en een blog. Swigle werkt samen met een inhouse ontwerper om een intuïtieve site te bouwen waar alle onderdelen snel en eenvoudig te vinden zijn. De website wordt deels gebouwd in het open source CMS Drupal om implementatie in het buitenland mogelijk te maken zonder dat noodzakelijkerwijs met dezelfde database gewerkt hoeft te worden. Wel komt de Nederlandse versie ook beschikbaar in het Engels en wordt direct rekening gehouden met een eventuele toekomstige implementatie van andere vertalingen.

De website is responsive en daarmee geschikt voor mobiel gebruik op smartphones en tablets. Swigle ontwikkelt ook een mobiele app voor invoer die gericht is op invoer van waarnemingen.